Arbeidsdeskundig onderzoek bij letselschade

Onze registerarbeidsdeskundigen doen, afhankelijk van de vraagstelling, een uitgebreide analyse van:

 • De mate van arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval of medische fout.
 • De beoordeling van zelfwerkzaamheid en het vaststellen van de behoefte aan huishoudelijke hulp.
 • De beoordeling van gemiste carrièrekansen en het opstellen van een hypothetisch carrièreverloop
 • De gevolgen van studievertraging.
 • De bedrijfsschade (bij zelfstandig ondernemers, door middel van een financiële analyse)

Re-integratie bij letselschade

Re-integratie binnen letselschade is méér dan alleen re-integreren. Wij realiseren ons dat belangen rondom een letselschadeprocedure nogal uiteen kunnen lopen.

De positie van de registerarbeidskundigen van Wibbens binnen letselschade is helder: wij zijn onafhankelijk en bouwen een vertrouwensband met de cliënt op. Alleen dan kunnen wij ons werk goed doen en kan er resultaat worden geboekt.

Het is uiteindelijk de cliënt die eigen keuzes maakt. Wij motiveren en coachen, bieden indien nodig hulpverlening, geven overzicht van verschillende perspectieven en re-integreren tenslotte. Soms bij de huidige werkgever, soms ook bij een andere werkgever.

Concrete werkzaamheden bij de re-integratie binnen letstelschade:

 • Begeleiding binnen de huidige werkomgeving of re-integratie richting een andere baan.
 • Begeleiding van ondernemers.
 • Advisering over scholing, werkplekaanpassingen of medische interventies.
 • Advisering rondom de Wet verbetering poortwachter.
 • Het stroomlijnen van de verschillende re-integratieprocessen bij de werkgever, binnen het eigen bedrijf en die van het letselschadetraject.
 • Advisering rondom woningaanpassingen, WMO, PGB en andere sociale wetgeving.

Casemanagement bij letselschade

In sommige ernstige letselsituaties is er echt meer nodig. Er is behoefte aan een regiorol van een onafhankelijke professional. Het leven van slachtoffers staat volledig op zijn kop.  Wibbens arbeidskundig advies beschikt over de kennis en ervaring om slachtoffers op verschillende terreinen bij te staan. Hands on en gericht op herstel van het evenwicht. Vanuit een uitgebreide integrale intake doen wij advies over inzet van uiteenlopende diensten en middelen. U kunt daarbij denken aan: hulp aan huis, maatschappelijk werk, ondersteuning bij het maken van een studiekeuze, het vaststellen van ergonomische hulpmiddelen, ….

Bedrijfseconomische analyses van ondernemingen

Het beoordelen van verlies van arbeidsvermogen bij ondernemers is vaak complex. Wat is de huidige en toekomstige invloed van de letselschade op de resultaten van de onderneming? Wij zijn in staat om integraal dergelijke vraagstukken te beoordelen. 

 

Mediation

Iedereen werkt het liefst op een prettige manier samen, in een veilige en vertrouwde (werk)sfeer. Helaas lukt dat niet altijd: daar waar mensen met elkaar werken en belangen groot zijn ontstaat soms wrijving. Meestal wordt het meteen uitgepraat, maar wanneer dit niet (voldoende) gebeurt kan het leiden tot conflictsituaties.

Ondanks goede bedoelingen kan een letselschadeproces stagneren. Er is geen goede gespreksfeer, termijnen worden overschreven en men komt niet verder. Geschillen kunnen uitlopen in gerechtelijke procedures, veelal tijdrovend en geld verspillend.

Mediation is een goede manier om hier verandering in aan te brengen. Bianca Jagt is onze geregistreerde mediator en psycholoog. Zij is ervaren binnen letselschadezaken, integer en betrouwbaar. Neemt u gerust contact met haar op voor nadere toelichting en mogelijkheden. 

Medische expertise en advies

John Lebbink, arts en neuroloog, is medisch adviseur bij Wibbens arbeidskundig advies. Hij is regisseur van alle medische informatie die naar ons bureau ter beoordeling wordt verzonden.

Lebbink kan medische informatie vertalen en geschikt maken voor onze andere professionals, waaronder de arbeidsdeskundigen. Uiteraard met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens. Vanuit zijn vakgebied als neuroloog kan hij specifieke neurologische expertises zelf uitvoeren.

Lebbink treedt op als onafhankelijk arts en kan medische adviezen geven in letselschadezaken. Hij kan medische expertises beoordelen, opstarten en begeleiden. Wibbens arbeidskundig advies heeft een groot landelijk netwerk van medisch specialisten en therapeuten die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet.

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze dienstverlening. Mailt u naar info@wibbens.nl of belt u met Arjan Dokter 088-2383260.

Praktijk Cases Zakelijk

“Het resultaat van samenwerking voor onze organisatie is dat we een nieuwe setting van arbodienstverlening hebben, met voor ons een nieuwe manier van werken. Voorheen hadden we geen specifieke adviseur op dit terrein.

Lees meer...

''Onze drukkerij is een klein bedrijf waarbinnen voor een langdurige zieke werknemer helaas geen vervangend werk voor handen was.

Lees meer...

“De samenwerking met Wibbens Arbeidskundig Advies verloopt goed. We hebben slechte ervaringen gehad met een vorig bureau omdat we geen uitgebreide informatie kregen en

Lees meer...

“De betrokkenheid van Wibbens is prettig. Er wordt interesse getoond, ook in de organisatie van ANWB zelf. Wibbens is erg welwillend en alert en kan nuttige relaties tussen bedrijven scheppen.

Lees meer...