Werkgever

Arbeidsdeskundig onderzoek en advies

Als werkgever heeft u allerlei re-integratieverplichtingen binnen de eerste twee ziektejaren. Er zijn verschillende momenten waarop u de arbeidsdeskundige van Wibbens kunt inzetten. U voorkomt onduidelijkheden en loonsancties wanneer het toch tot een WIA beoordeling komt.

Lees meer...

Re-integratietrajecten

Moet u re-integratie naar een ander werkgever in gang zetten, het zogenaamde 2e spoor? Wij maken vrijblijvend kennis en geven advies.

Wat onderscheidt Wibbens van andere re-integratiebedrijven? Door een menselijke aanpak gebaseerd op vertrouwen en respect. In ieders belang krijgen wij medewerkers in beweging. Soms moeten er eerst belemmeringen op tafel komen om verder te kunnen. Deze maken wij transparant en geven oplossingen.

Hoe ziet een re-integatietraject eruit?

Lees meer...

Lastige verzuimdossiers

Wibbens wordt regelmatig ingezet om langlopende verzuimdossiers te beoordelen. Wij zijn onafhankelijk. U krijgt veelal een frisse kijk op langlopende, vastgelopen verzuimdossiers.

Lees meer...

Wibbens Competentiemeter

Een competentie is een bepaalde combinatie van kennis, fysieke vaardigheden en houdingen waarover een werknemer beschikt en die aansluit bij de eisen die aan een functie gesteld worden. Wij maken onderscheid tussen harde en zachte competenties.

Lees meer...

Beoordelen van passende arbeid 

Het doel bij re-integratie is het plaatsen van een werknemer in loonvormende en passende arbeid. Deze werkzaamheden moeten overeenkomen met iemands kracht en bekwaamheden.

Lees meer...

Advies over sociale wet- en regelgeving

In het kader van de Wet verbetering poortwachter zijn er rechten en plichten van zowel werkgever als werknemer.

Lees meer...

Verzuimadvies en begeleiding

Ziek worden is geen keuze. In de meeste gevallen is er bij verzuim geen sprake van ziekte. Verzuim is veelal gedrag en daarmee beïnvloedbaar. 

Lees meer...

Verzuim- en preventiescan

Wilt u een nauwkeurige en onafhankelijke analyse van het verzuim in uw organisatie? Wij kunnen u echt verder helpen!

Lees meer...

Praktijk Cases Zakelijk

“Onze medewerker is naar een gespecialiseerde fysiotherapeut gegaan en heeft een scholing tot beveiliger gevolgd. De kosten hiervoor zijn dankzij Wibbens goed geregeld.

Lees meer...

“Wibbens was de grote motivator en de drijvende kracht achter het proces. Het contact met alle betrokkenen verliep goed; de lijnen waren kort.

Lees meer...

“De betrokkenheid van Wibbens is prettig. Er wordt interesse getoond, ook in de organisatie van ANWB zelf. Wibbens is erg welwillend en alert en kan nuttige relaties tussen bedrijven scheppen.

Lees meer...

“De samenwerking met Wibbens Arbeidskundig Advies verloopt goed. We hebben slechte ervaringen gehad met een vorig bureau omdat we geen uitgebreide informatie kregen en

Lees meer...