Verzekeraar

AOV - zelfstandig ondernemers

Wat is nodig om een ondernemer binnen zijn eigen bedrijf weer optimaal te laten functioneren?

Lees meer...

Verzuimverzekeraar - MKB

Steeds vaker zetten bedrijven en verzekeraars dienstverleners in die regionaal kunnen opereren. Geen onpersoonlijk telefonische ondersteuning. Korte wachttijden, kennis van de regio en daadwerkelijk de ondernemer en zijn medewerkers op locatie ondersteunen zijn gewaardeerde aspecten van onze dienstverlening.

Lees meer...

WGA verzekeraar - Eigenrisicodrager

Wij weten heel goed wat de gevolgen zijn van het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Voor de verzekeraar en de werkgever.

Lees meer...

Praktijk Cases Zakelijk

“De betrokkenheid van Wibbens is prettig. Er wordt interesse getoond, ook in de organisatie van ANWB zelf. Wibbens is erg welwillend en alert en kan nuttige relaties tussen bedrijven scheppen.

Lees meer...

“Wibbens was de grote motivator en de drijvende kracht achter het proces. Het contact met alle betrokkenen verliep goed; de lijnen waren kort.

Lees meer...

“Het resultaat van samenwerking voor onze organisatie is dat we een nieuwe setting van arbodienstverlening hebben, met voor ons een nieuwe manier van werken. Voorheen hadden we geen specifieke adviseur op dit terrein.

Lees meer...

“De samenwerking met Wibbens Arbeidskundig Advies verloopt goed. We hebben slechte ervaringen gehad met een vorig bureau omdat we geen uitgebreide informatie kregen en

Lees meer...